Επαγγελματίας μεγάλης κλίμακας κατασκευαστής WATER TANK

20+ Χρόνια Εμπειρία Κατασκευής
Εμφάνιση έργου

Εμφάνιση έργου

Ανυψωμένη μεταλλική δεξαμενή νερού

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ1
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ1
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ

Δεξαμενή νερού GRP FRP

33
Δεξαμενή νερού GRP36
Δεξαμενή νερού GRP38
Δεξαμενή νερού GRP9
Δεξαμενή νερού GRP107

Δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο χάλυβα

Δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο χάλυβα (3)
Δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο χάλυβα (5)
Δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο χάλυβα (1)
Δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο χάλυβα (6)
Δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο χάλυβα (2)
Δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο χάλυβα (4)

Δεξαμενή νερού από γαλβανισμένο χάλυβα

Δεξαμενή νερού από γαλβανισμένο χάλυβα (4)
περίπου 1
Δεξαμενή νερού από γαλβανισμένο χάλυβα (6)
Δεξαμενή νερού από γαλβανισμένο χάλυβα (5)
Δεξαμενή νερού από γαλβανισμένο χάλυβα (2)
Δεξαμενή νερού από γαλβανισμένο χάλυβα (1)

Δεξαμενή ντίζελ

Δεξαμενή ντίζελ (3)
Δεξαμενή ντίζελ (2)
Δεξαμενή ντίζελ (1)
Δεξαμενή ντίζελ (4)

Υπόγεια, μονωμένη άλλη δεξαμενή

μονωμένη άλλη δεξαμενή (2)
μονωμένη άλλη δεξαμενή (3)
μονωμένη άλλη δεξαμενή (4)
μονωμένη άλλη δεξαμενή (5)
μονωμένη άλλη δεξαμενή (1)
μονωμένη άλλη δεξαμενή (6)